Alternativa BehandlingarAkupunktur 820:- 50 min

Behandling med akupunktur enligt TCM (Traditionell Kinesisk medicin) ger fantastiska behandlingsresultat. Akupunkturbehandlingen går ut på att  utifrån den diagnos som ställts sticka tunna nålar, samt eventuellt ge värme med moxa lampa på de punkter som används för att komma till rätta med den obalans som är grunden till symtomen.