063-556090 (Telefon tid Tis-fre fr kl 10,00)
Ringvägen 4, 
831 34 Östersund 
 info@spakliniken.com


Alternativa Behandlingar


Kategori

Chakra Balansering
450:-  25 min

Balanserande och uppiggande behandling på energipunkter i kroppen för optimalt flöde och harmoni I behandlingen används ljusterapi samt aroma dofter för att hjälpa kroppens energiflöde samt  balansera upp obalans i kroppen Obalanser i kroppen kan yttra sig på olika sätt, som ångest, orolig mage, trötthet, humörsvängningar, smärtor mm

Kategori

Behandling vid PMS eller premenstruella smärtor
670:-  50 min

Den Traditionell kinesiska medicinen (TCM) är en ovärderlig reglerande medicin som gör att du kan få effektiv hjälp vid flera gynekologiska besvär.

I behandlingen används Ljusterapi för att hjälpa kroppen att balansera energiflödet, behandlingen görs i kombination med Akupressur/Akupunktur/Öronakupunktur.

Psykologiska symtom:Oro, Irritabilitet, En känsla av att "inte ha kontroll", Gråtmildhet, Glömskhet, Utmattning, Aggression eller ilska, Förändringar i sömnrytm, sexlust och aptit.

Fysiska symtom: Huvudvärk, Svullenhet i bukområdet, Viktökning, Ömma bröst, Svullna händer och/eller fötter, Illamåend

Kategori

Akupunktur
810:- 50 min

Behandling med akupunktur enligt TCM (Traditionell Kinesisk medicin) ger fantastiska behandlingsresultat. Akupunkturbehandlingen går ut på att  utifrån den diagnos som ställts sticka tunna nålar, samt eventuellt ge värme med moxa lampa på de punkter som används för att komma till rätta med den obalans som är grunden till symtomen